400₺ üzeri tüm ürünlerde ÜCRETSİZ KARGO!

Legal notice

Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Şölen Mağazacılık, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Gizlilik Politikası, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Siteyi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

1. Şölen Mağazacılık Hakkında

Şölen Mağazacılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş. bundan böyle “Şölen Mağazacılık” olarak anılacaktır, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şölen Mağazacılık iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Adres: Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi Şölen Residence Apt. N:19/7A Bağcılar, İstanbul E-posta: solenboutique@solen.com.tr

Telefon: 0212 867 58 00

Mersis No: 0815-0925-7250-0001

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Şölen Mağazacılık tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi

Şölen Mağazacılık, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerinizi işleyebilir.

Şölen Mağazacılık, www.solenboutique.com sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

 

· Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri web sitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Şölen Mağazacılık’a iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, satın alım gerçekleşmesi halinde TC kimlik numarası, telefon, posta adresi, e-posta adresi, ürün sipariş bilgisini, fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri, sepetteki ve favorilerdeki ürünler bilgisini içerir. Internet sitesini kullanımınıza ilişkin

bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir.

 

· Şölen Mağazacılık, bu bilgileri İnternet Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi veya Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işleyebilir.

 

· Şölen Mağazacılık, kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi veya güvenlik için gerekli olması halinde tespit edebilir.

 

· Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

 

· Şölen Mağazacılık, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yer sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların www.solenboutique.com.tr üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Şölen Mağazacılık, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini Şölen Mağazacılık’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

İnternet Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için Şölen Mağazacılık çalıştığı kargo şirket, sigorta şirketi (acente/broker dahil), muhasebeci, İnternet sitesinin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

 

4. Bağlantılar

www.solenboutique.com.tr websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Şölen Mağazacılık’ın bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5. Kişisel Veriler İle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Şölen Mağazacılık’a her zaman başvurarak:

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme,

(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

(e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

(h) Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz.

Şölen Mağazacılık’a yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Veriler Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

 

 

“Şölen Mağazacılık, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.”